Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập trung Máy điều hoà nhiệt độ năm 2023.

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top