Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung Máy photocopy năm 2022 thuộc dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top