Hủy thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2020 thuộc dự toán Mua sắm tập trung máy Máy móc, thiết bị văn phòng của tỉnh Khánh Hòa năm 2020

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top