Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc dự án: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ năm 2022.

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top